Privata tillställningar

 
adult-catering-chair-6270.jpg
 

Ordna fest?

Café Wilhelmsdal kan nu reserveras för privata tillställningar. I kabinettet finns plats för max. 50 pers. Hela caféet kan reserveras ytterom våra öppethållningstider.

Pssst! Fråga också efter aktivitetsprogram för t.ex. möten och fester för barn eller vuxna!

Fråga mer: myynti@tarjoiluapu.com